fbpx

Byggesagkyndig i Midtjylland

Hvad er en byggesagkyndig?

En byggesagkyndig er en person, der rådgiver omkring byggeri. Vedkommende er typisk uddannet bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller arkitekt og har derudover flere års erhvervserfaring inden for ejendomsbyggeri eller ejendomsrenovering. Når vi taler byggesagkyndig der udarbejder tilstandsrapporter i forbindelse med hussalg, skal vedkommende være beskikket byggesagkyndig og have mindst 5 års erhvervserfaring.

Masser af erfaring

Med hjælp fra en uvildig byggesagkyndig fra Klar Boligrådgivning, får du 9 års dybdegående erfaring fra bygge- og anlægsbranchen samt bred ekspertise inden for nybyg, renoveringsarbejder samt fugt og skimmelskader. Vi holder til i Kjellerup - beliggende mellem Silkebog og Viborg i Midtjylland, og kører derfor gerne ud til dig og dit boligprojekt.

Byggesagkyndig i forbindelse
med huskøb

En byggesagkyndig kan være rådgiver i forbindelse med hussalg og -køb, når en potentiel køber -som supplement til en tilstandsrapport, ønsker at få et hus gennemgået for fejl og mangler.

Den byggesagkyndige hjælper med alle processer

Ofte er det en god ide at få den byggesagkyndige med på råd, da det giver et overblik over, hvad man skal sætte penge af til ved renoveringer her og nu samt i fremtiden. Det kan samtidig være en hjælp når den potentielle køber skal prissætte og byde på huset. 

Det, at der ikke opstår uforudsete overraskelser i form af økonomiske merudgifter når køber har overtaget huset, giver en ro i maven til det videre forløb som husejer. Det kan også være en god ide at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan på huset så du som husejer har klarhed over dine kommende udgifter.
Hjælper med råd til renovering
Prissætning og hjælp til bud
Finder de uforudsete overraskelser
Udarbejder vedligeholdelsesplan
Klarhed over kommende udgifter

Klar Boligrådgivning yder hjælp ved 
enhver køberrådgivning

LÆS MERE OM KØBERRÅDGIVNING

Byggesagkyndig ved tilsyn af nybyg

En byggesagkyndig kan være med på råd når der skal bygges nyt. Der er rigtig mange ting at tage stilling til i processen, og ofte får man et byggefirma eller en entreprenør til at varetage opgaven for en. Det er nemt at overlade opgaven til en byggerådgiver eller entreprenør som står for projektet, og som er vant til at opføre ejendomme.
Desværre opleves det ofte, at der ved opførelsen af byggerier handles til laveste pris, hvilket påvirker fagligheden undervejs. Sker der fejl og mangler under byggeprocessen kan en bolig med selv det bedste udseende gemme på negative overraskelser efter overtagelsen. Trods garantier kan det blive en uheldig situation for bygherre, idet udskiftninger af byggematerialer samt udbedringer af skader er svære at skjule efterfølgende. 

En tilsynspakke fra Klar Boligrådgivning yder tilsyn undervejs i hele byggeperioden. Her dokumenteres byggeriets tilblivelse i rapportform og de udførte arbejder kontrolleres i forhold til bygningsreglement og anvisninger over de givne forhold. 
TILSYN VED NYBYG

Byggesagkyndig ved renoveringsopgaver

Skal du selv renovere eller får du en håndværker til det? Det kan være svært at vide hvad ens rettigheder er, i forhold til at få besøg af en håndværker. Hvad er tolerancerne for, hvornår et stykke arbejde er udført godt nok og hvem bestemmer dette?
Kan man som kunde tillade sig at klage, hvis man ikke synes, at det udførte arbejde lever op til de forventninger man havde, inden opgaven blev udført? 

For at undgå tvister eller sager der går i hårdknude kan det være en god ide at søge hjælp hos en bygningsekspert inden for området. Her vil en byggesagkyndig kunne hjælpe med at præcisere de regler og anvisninger der bør følges samt kontrollere det udførte arbejde i forhold til tolerancerne for det 
pågældende håndværk.
 
Kontakt gerne Klar Boligrådgivning og forhør dig om dine rettigheder og få klarhed over hvad der er op og ned i dit boligprojekt.
KONTAKT

Byggesagkyndig ved fugt og skimmelproblematikker

Det er for mange ikke uvant at opleve sorte vækster på tætningslisten i gamle vinduer der trænger til udskiftning eller sorte pletter mellem klinkerne på badeværelset, hvis der ikke konsekvent bliver tørret efter bad. Værre er det, hvis der opleves plamager af sorte, grønne, røde og gule pletter på væggen bag sofaen eller på de fugtige kældervægge.
For andre er det ikke pletterne der reageres på, men indeklimaet som påvirker et familiemedlem der oplever allergisymptomer ved længerevarende ophold. 

De sorte, mangefarvede pletter eller indeklimaproblematikker skyldes skimmel, som optræder enten som vækst på materialer og bygningsdele eller som sporer i indeluften. Hvad enten det er det ene eller det andet, kan det være nødvendigt at få råd og vejledning -fx af en byggesagkyndig som kender til, hvad skimmelproblemerne skyldes. Er der skimmel, er der også fugt, hvilket kan påvises vha. målinger. 

Klar Boligrådgivning kan hjælpe med at undersøge for fugt og skimmel, samt rådgive i forhold til sanering og udbedring af skimmel og fugtpåvirkede bygningsdele.
HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

Uvildig byggesagkyndig

100% UVILDIGE

Klar Boligrådgivning er 100 % uvildige. 

Dvs. vi er uafhængige og arbejder alene ud fra de bygningsreglementer med tilhørende anvisninger og standarder der specificerer dansk byggelov.

FØLGER LOVEN

Derfor er det i vores interesse, at byggeriet følger byggeloven og det er vores udgangspunkt når vi fører tilsyn, kontrollerer arbejder og undersøger for at årsagsbestemme og udrede problemstillinger omkring bygningsskader og uoverensstemmelser.
Vi er en mindre familieejet virksomhed som har flere års erfaring inden for byggebranchen. Vi rådgiver efter en vision om, at den enkelte boligejer skal være byggeteknisk godt klædt på til sit boligprojekt – og det hjælper vi gerne til med.
Kontakt mig nu
+45 2264 2496rb@klarboligraadgivning.dk
checkapartmentpencil
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram