fbpx

Byggetilsyn ved nybyg

Hvad er byggetilsyn ved nybyg

Skal du bygge nyt hus i Midtjylland?

Ved byggetilsyn rådfører du dig med en byggeteknisk rådgiver som løbende kontrollerer de udførte arbejder omkring bygningsarbejdet. 

Den byggetekniske rådgiver er dine øjne på byggepladsen og uanset om du får et typehusfirma eller en entreprenør til at varetage dit projekt, er du bedre sikret med ekstra tilsyn på de udførte arbejder, som dokumenteres undervejs.

Den byggetekniske rådgiver er uvildig. Dvs. rådgiveren arbejder uafhængigt af de involverede parter i byggeriet, men med byggeloven og bygningsreglementet som retvisende målestok.

Hvorfor tilsyn ved nybyg

Det kan synes unødvendigt at tilkøbe byggetilsyn idet en totalentreprenør eller et typehusfirma bærer ansvaret for, at det leverede projekt, lever op til alm. byggeskik, reglementer og love. Desuden kan de mangeårige erfaringer – som et typehusfirma eller en entreprenør ofte har, give et udtryk om, at de ved, hvad de har med at gøre.

Desværre sker det alligevel at et færdigt byggeprojekt fremstår med fejl og mangler efter overdragelse til bygherren. Årsagen til disse fejl og mangler kan være mange og nogle eksempler kan være; En tidsplan der skrider og man skynder på de håndværkere der går på projektet, som derved kan overse, glemme eller sjuske med opgaven. Der kan ske kommunikationsbrist eller opstå vejrbestemte forhold der besværliggør byggeprocessen og kræver ekstra omhyggelighed undervejs eller noget helt fjerde. 

Et firma kan fremstå nok så professionelt, men er ikke bedre end den håndværker der varetager byggeopgaven.

Risici uden byggeteknisk tilsyn

Har du ikke en byggeteknisk rådgiver med om bord, kan du risikere at stå med et problem som du selv skal løfte og løse. 

Er fejlen først sket, kan den få konsekvenser – fx som en visuel mangel eller en byggeteknisk skade som kan påvirke øvrige byggematerialer og konstruktioner. Renoveringer efter færdiggørelse af et byggeri vil ofte -uanset størrelse, kunne ses efterfølgende. Her vil man som bygherre have ønsket, at fejlen var blevet rettet undervejs i opførelsen. 

Fejl og mangler vil i byggeprocessen kunne udbedres uden at det får visuelle konsekvenser eller i værste fald fører til skader på det færdige byggeri.

Rent økonomisk vil en byggeteknisk rådgiver på sidelinjen af et byggeprojekt være en mindre investering set i forhold til de penge der investeres i byggeprojektet.

Byggetilsyn ved nybyg

Hvad er byggetilsyn ved nybyg

Ved byggetilsyn rådfører du dig med en byggeteknisk rådgiver som løbende kontrollerer de udførte arbejder omkring bygningsarbejdet. 

Klar Boligrådgivning på landsplan

Klar Boligrådgivning er din garanti for et trygt og kvalitetssikret byggeri efter aflevering. 

Vi holder til i Midtjylland med base i Kjellerup, beliggende mellem Silkeborg og Viborg, men fører tilsyn i hele Jylland. Der er ikke en opgave der er for lille, til at kunne løftes af Klar Boligrådgivning, og vi vil gøre alt hvad der er muligt for at imødekomme dine ønsker. 

Vi opfordrer til, at du tager kontakt til os, for at få et uforpligtende tilbud på en tilsynsopgave. Ring hellere i dag end i morgen så opgaven kan lægges ind i vores kalender. 

Kontakt Klar Boligrådgivning her

Byggetilsyn fra start til slut

Et byggetilsyn hos Klar Boligrådgivning starter med et indledende og uforpligtende møde, hvor vi taler om det kommende byggeprojekt. 
Er der ønske om gennemgang af kontrakt inden underskrift, læser vi gerne kontrakten igennem og kommer med input og forbehold til det skrevne - i overensstemmelse med ønsker fra bygherre.

Såfremt der indgås aftale med Klar Boligrådgivning, vil første tilsyn finde sted ved støbning af fundament, og herefter med løbende tilsyn omkring de kritiske konstruktioner og til sidst slutte ved aflevering. 

Under tilsynene noterer og dokumenterer Klar Boligrådgivning de udførte arbejder, således at eventuelle fejl og mangler kan blive noteret og nævnt for den udførende entreprenør på pladsen. Ved efterfølgende tilsyn følges op på tidligere notitser, for at varetage udbedringer undervejs i byggeprocessen.

Der lægges op til en fredelig dialog hvor vi arbejder sammen med de udførende håndværkere om at opretholde byggeanvisninger og – love for på den måde at levere et godt og kvalitetssikret byggeri.

Er der revner ved vægge/lofter?
Er der svind i dine gummilister?
Er der udfaldne eller afskallede mørtelfuger i dit murværk?
Lever udseendet på dit murværk op til det lovede?
Har du løse klinker?
Få byggeteknisk rådgivning ved en 1 eller 5 års gennemgang – eller begge dele!

1 og 5 års gennemgang

Når din nybyggede bolig har været i brug i hhv. 1 eller 5 år, vil der med stor sandsynlighed fremkomme små revner, småfejl eller mangler rundt omkring i boligen og du vil have set ting, som ikke nødvendigvis blev opdaget ved aflevering eller er fremkommet efter. Det kan eksempelvis være revner i gipsloftet mellem væg/loft eller små revner over fodlisten eller svind i dine gummelister ved vinduerne. 

Hvis der udvendigt er murværk er der også mulighed for at se revner omkring overliggerne i dit murværk eller lign.
Klar Boligrådgivning tilbyder bistand ved en 1 og 5 års gennemgang og er din garanti for, at entreprenøren får det hele med – selvfølgelig inden for tolerancerne. Er du i tvivl om, hvad dine rettigheder er, er du også velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak. 

Vi giver gerne et bud på, hvorvidt det er nødvendigt at have byggeteknisk rådgivning på sidelinjen af din 1 og 5 års gennemgang, set ud fra dit boligprojekt.
Vi er en mindre familieejet virksomhed som har flere års erfaring inden for byggebranchen. Vi rådgiver efter en vision om, at den enkelte boligejer skal være byggeteknisk godt klædt på til sit boligprojekt – og det hjælper vi gerne til med.
Kontakt mig nu
+45 2264 2496rb@klarboligraadgivning.dk
checkcheck-square-olicensemap-markerquestion-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram