fbpx

Fugt og skimmel

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan tilsidesættes med det, vi finder på skimmeloste – dog er disse helt uskadelige. Derimod er den skimmelsvamp som optræder, når noget mugner eller nedbrydes mere skadelig. Det, der sker når skimmelsvampen dannes er, at skimmelsporer (svampesporer) sætter sig på en organisk overflade hvor vækstbetingelserne i form af ilt, næring (organisk materiale) og fugt er til stede.
Via hyfer fra skimmelsporerne dannes et net af mycelium som igen danner flere skimmelsporer, mikropartikler og gasser. 

Det er alt sammen meget kemisk, men de fleste ved hvordan en muggen leverpostej ser ud – og det er præcis denne slags skimmel der udskiller mykotoksiner som er giftgasser, som vi skal passe på, -også når vi snakker om skimmel i bygninger. 

Vi ved, at bygningsrelateret skimmelsvamp kan have en sundhedsskadelig påvirkning ved længerevarende ophold, og at nogle personer er sensibiliserede overfor dem. 
Se evt. mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bygningsrelateret skimmelsvampevækst

Skimmelsvampesporer findes overalt og skimmelsvampevækst opstår, når der er de rette vækstbetingelser. Bygningsrelateret skimmelsvampevækst opstår ofte på baggrund af kombinerede problemstillinger.
Der kan være byggetekniske forhold fx bygningsskader der gør sig gældende samt uhensigtsmæssig brugeradfærd – dvs. utilstrækkelig udluftning, forkert møblering og generelt manglende viden om en bygnings konstruktioner som leder til uhensigtsmæssig adfærd og brug. 

Indimellem vil bygningsrelateret skimmelsvampevækst opdages ved, at personer ved længerevarende ophold i en bolig med skimmelvækst, oplever allergirelaterede gener. Andre gange opdages skimmelvæksten ved, at der fx ommøbleres i en bolig, hvor der på indersiden af ydervæggene bag en reol ses sorte plamager. Det kan også ske at der opstår en vandskade på baggrund af et lækket vandrør i strøgulvet, som -idet der åbnes op, gemmer på skimmelvækst i gulvkonstruktionen. 

Uanset årsag bør der søges rådgivning ved en bygningsspecialist som kan vurdere skimmelsvampevæksten, omfangsbestemme og anbefale udbedrende foranstaltninger. Her kan Klar boligrådgivning hjælpe dig.

Typiske gener ved eksponering for skimmelsvamp

Er man særligt sensitiv over for skimmelsvampe kan typiske gener være luftvejssymptomer, hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær. Har man i forvejen problemer med fx astma eller høfeber, kan eksponering for skimmelsvampevækst forværre disse helbredsgener.
Det kan være svært at vide om skimmelsvampevæksten er årsagsbestemmende for et svækket immunforsvar og dermed helbredsgener ved ophold i eget hjem. Føler man bedring ved fravær (hvilket typisk først giver udslag efter et par dages fravær), er det ikke usandsynligt, at der kan være tale om skimmelsvampe med en negativ indvirkning på indeklimaet. 

Mistanke om skimmelsvampevækst kan afklares ved en byggeteknisk gennemgang af huset, hvor der måles for fugt på de ydre samt kritiske konstruktioner. Er der fugt til stede inde i en konstruktion, er muligheden for skimmelsvampevækst ligeledes til stede.

Fugt og skimmelsvampeundersøgelse ved Klar Boligrådgivning

Når Klar Boligrådgivning skal ud på en fugt og byggeteknisk undersøgelse, gennemgås relevante dokumenter omhandlende boligen og boligens konstruktioner og der samles data ind – fx alder, vedligeholdelsesstand, tidligere skader osv. på boligen. Dermed er Klar Boligrådgivning godt klædt på til opgaven, og kender i forvejen boligen når vi kommer ud.
I boligen måles på de ydre konstruktioner – om de indeholder fugt, med mindre man som ejer har kendskab til, at problemerne omhandler bestemte konstruktionsdele eller områder i boligen, så er det oplagt at gribe an der. 

Er der målingsudslag, der giver anledning til en nærmere undersøgelse, skæres evt. op i gulv, vægge eller loft for at konstatere sammenhængen i fugtproblematikken. 

Her måles direkte på konstruktionsmaterialerne for på den måde at konstatere fugtkilden og klarlægge årsagen til fugt- og skimmelproblemerne.
KOM AF MED FUGT OG SKIMMEL NU
Slutteligt udarbejdes en rapport indeholdende observationer, målinger og analyseresultater samt en vurdering af forholdene og derpå anvisninger og anbefalinger til udbedrende foranstaltninger.

Hvem kan få lavet en fugt 
og skimmelsvampeundersøgelse?

Alle boligejere kan på et tidspunkt få brug for at få byggeteknisk rådgivning med henblik på at få udarbejdet en rapport efter en fugt og skimmelsvampeundersøgelse. Har du fx et nybygget hus med restfugt fra byggeprocessen, som har forårsaget farvede skjolde på væggene, og har du – udover at få klarlagt at det er skimmel, brug for at få konstateret at det alene er restfugt og ikke en bygningsskade?
Eller har du et ældre hus med en fugtig kælder som lugter gammel og hengemt? Bor du i lejlighed og synes, at der er fremkommet mørke plamager på de kolde ydervægge?

Uanset fugtproblem, så kan det være, at du har brug for at få et besøg af Klar Boligrådgivning for at få bugt med skimmelsvampevæksten, anbefalinger til afhjælpning og gode råd til at undgå samme problematik i fremtiden.
Klar Boligrådgivning ligger midt i Jylland mellem Silkeborg og Viborg, og kører derfor gerne ud på opgaver i hele Jylland. 
Få et tilbud på din byggetekniske boligudfordring.

Vedligeholdelsesplan

Klar Boligrådgivning tilbyder rådgivning i forbindelse med at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. 

Har du lige købt ny bolig eller har du i længere tid spekuleret over udgifterne til vedligehold på din eksisterende bolig gennem flere år, kan det -uanset situationen, være en fordel at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. 

Her vil du få klarhed over dine kommende udgifter til vedligehold på din bolig – uden at det fx kommer som en overraskelse at taget lækker og at det skal skiftes nu og her.
Klar Boligrådgivning giver dig overblik over de primære konstruktioners restlevetid i forhold til alder og stand, og i samme forbindelse en vurdering af en evt. energirenovering eller forbedring af den pågældende konstruktion – set fra den byggetekniske vinkel. Det er nemlig ikke altid, at hele historien fortælles, når der fx er lavet energirapporter på et hus. 

Her vil fx efterisolering af et gammelt loft kunne betale sig uden spørgsmål til loftskonstruktionens stand i øvrigt. Det er dog meget vigtigt at dampspærren er tæt og funktionsdygtig inden der efterisoleres på et loft.
Vi er en mindre familieejet virksomhed som har flere års erfaring inden for byggebranchen. Vi rådgiver efter en vision om, at den enkelte boligejer skal være byggeteknisk godt klædt på til sit boligprojekt – og det hjælper vi gerne til med.
Kontakt mig nu
+45 2264 2496rb@klarboligraadgivning.dk
homelicense
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram