fbpx

Køberrådgivning

Skal du købe ny bolig er der mange ting at forholde sig til. Ofte siger man, at man skal have en god mavefornemmelse når man bevæger sig rundt i den bolig man kigger på, og at det er startskuddet til, at man køber det rigtige.

Nogle gange kan det være nødvendigt at søge byggeteknisk rådgivning for netop at få klarhed over boligen og præcis den ro i maven som man ønsker.

Ved Klar Boligrådgivning beskæftiger vi os ikke med mavefornemmelser, men alene med viden og ekspertise inden for byggeri så du får en uvildig rådgivning på den bolig du har i kikkerten.

Hvad er byggeteknisk køberrådgivning

Ved en byggeteknisk køberrådgivning får du en uvildig rådgiver fra Klar Boligrådgivning med ud i den bolig du påtænker at købe, som gennemgår den fra A-Z. Ved en gennemgang forstås ikke blot, at vi kigger æstetik og arkitektur, men vi går i dybden med konstruktionerne. 

Dvs. har der været skader i huset? Er der krybekælder og hvordan ser den ud, hvordan er gulvet i øvrigt? Hvordan er ydervæggene opført? Er der revner i murværket indvendigt/udvendigt -er det noget der kan laves, og er der mulighed for fugtindtrængning hvis revnerne sidder i soklen? Hvordan er tagets tilstand, undertag og tagkonstruktionen – er der ventilation nok osv. osv. 

Det er spørgsmål og emner vi berører undervejs, hvilke vi på baggrund af -sammenholdt med den erfaring vi har, vil skønne hvad det koster at renovere og hvad du som køber skal forvente der opstår af vedligehold i de kommende år.
Har der været skader i huset?
Er der krybekælder og hvordan ser den ud, hvordan er gulvet i øvrigt?
Hvordan er ydervæggene opført?
Er der revner i murværket indvendigt/udvendigt -er det noget der kan laves, og er der mulighed for fugtindtrængning hvis revnerne sidder i soklen?
Hvordan er tagets tilstand, undertag og tagkonstruktionen – er der ventilation nok osv. osv.

Byggeteknisk køberrådgivning versus tilstandsrapport

Det kan synes unødvendigt at få en byggeteknisk rådgiver med på råd ved køb af bolig, da der i de fleste tilfælde foreligger en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er udarbejdet af en beskikket byggesagkyndig og giver et overblik over husets synlige skader således, at køber af sælger er blevet gjort bekendt med de fejl og mangler som huset måtte have. Det er en forsikring for sælger, så han undgår at hæfte for husskader i 10 år efter, at han har solgt det. 

I tilstandsrapporten gives der sjældent en uddybende forklaring til, hvad de nævnte forhold får af betydning for det fremadrettede vedligehold på huset. Derudover omhandler rapporten husets synlige skader og omtaler dermed ikke hvad der fx gemmer sig af fugtproblemer, konstruktionsskader eller fejl inde i konstruktionerne.

Her vil en køberrådgiver fra Klar Boligrådgivning påvise opbygningen af en konstruktion, måle sig frem til eventuelle fugtskader og estimere et skøn på restlevetid ved de forskellige konstruktioner og materialer.

Klar Boligrådgivning yder køberrådgivning i Midtjylland, så skal du kigge på bolig i Silkeborg, Viborg, Randers, Aarhus, Herning, Aalborg eller Esbjerg - eller en helt anden by, så tag fat i Klar Boligrådgivning
Øget fokus på boligens primære konstruktioner - Tag, ydervægge og terrændæk/gulve mht.;
Tæthed
Fejl og mangler
Ukorrekte løsninger
Fugtproblemer

Den byggetekniske køberrådgivning trin for trin

Forud for gennemgangen af den pågældende bolig har Klar Boligrådgivning sat sig ind i tilstands, el- og energirapport således, at spørgsmål vedrørende disse kan besvares og tales igennem. Her kan være forsikringsmæssige forhold som ønskes klarlagt fx i forhold til en ejerskifteforsikring.

Under selve gennemgangen vil der være et øget fokus på boligens primære konstruktioner – tag, ydervægge og terrændæk/gulve, hvor der undersøges for tæthed, fejl, ukorrekte løsninger eller fugtproblemer som påvises af måleinstrumenter til formålet. Herudover vejledes der i forhold til brug af boligen fremadrettet herunder gennemgås opvarmningskilder og ventilationsforhold.

Til slut vil rådgiveren give en vurdering af, hvad der skal have opmærksomhed her og nu efter en overtagelse af boligen og hvad der evt. kan vente og på sigt skal renoveres, udskiftes eller fornyes
Vi står også klar til at rådgive dig 
i forbindelse med dit boligprojekt.

2 typer

Byggeteknisk køberrådgivning

Hos Klar Boligrådgivning tilbydes to former for køberrådgivning – en mundtlig gennemgang i huset uden efterfølgende rapport, samt en mundtlig gennemgang i huset med efterfølgende rapport. 

Køberrådgivning uden rapport

Ved begge versioner gennemgås den pågældende bolig fra A-Z, med hvad der kan forekomme af spørgsmål og snakke vedrørende gennemgangen.
Ved den byggetekniske køberrådgivning uden rapport afsluttes rådgivningen på adressen og det er op til dig som kunde at skrive de ting ned, som vi har snakket om i løbet af gennemgangen på boligen.

Køberrådgivning med rapport

Ved den byggetekniske køberrådgivning med rapport, tager Klar Boligrådgivning notater under gennemgangen. Disse anvendes til en prisberegning som Klar Boligrådgivning laver efter rådgivningen på adressen. Senere på dagen vil der foreligge en opsummering på gennemgangen med prisberegninger på, hvad du som køber skal regne med at sætte af i dit budget til en her og nu renovering på den pågældende bolig. Denne beregning kan med fordel anvendes ved senere handel af boligen.
Vi er en mindre familieejet virksomhed som har flere års erfaring inden for byggebranchen. Vi rådgiver efter en vision om, at den enkelte boligejer skal være byggeteknisk godt klædt på til sit boligprojekt – og det hjælper vi gerne til med.
Kontakt mig nu
+45 2264 2496rb@klarboligraadgivning.dk
checkexitlicenselist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram